Türkiye’nin her yerinden çocuklarına kütüphane alışkanlığı; kitap ve okuma sevgisi aşılamak isteyen; özellikle hava şartlarının çocuklara uygun olmadığı zamanlarda kütüphaneleri aktif kullanarak çocukların eğlenerek öğrendiği, ailelerin birbirleriyle sosyalleşerek uyumlu toplumsal bağlar oluşturacağı kütüphanelerin yerelleştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedefiyle biraraya gelen aileler topluluğuyuz. İnternet üzerinden ve mahallemizden tüm Türkiye’de toplumu daha yaşanılası bir seviyeye ulaştırmak için biraraya geliyoruz. Biliyoruz ki yaşadığımız toplumu ve en büyük hazinemiz olan çocuklarımızın geleceğini daha da güzelleştirmek bizim elimizde.
~~~

Kitap Okuyan Çocuklar Projesi, Türkiye’nin her yerinde, yerel belediyeler; bünyesinde 0-6 ve 6-12 yaş gruplarına hitap edecek şekilde düzenlenmiş çocuk kütüphanelerinin oluşturulmasının peşinde. Gelişmiş ülkelerde kadınlar hamileliklerinin sonlarına doğru ‘aile merkezi’, ‘toplum merkezi’ ya da ‘oyun merkezi’ adları verilen; içlerinde kütüphane, oyun yeri, çocuklar için mini sahnesi olan mekanlara dahil olup; muhitlerindeki diğer aileler ve çocuklarla tanışıp; çocuğun hayatlarının merkezine girmesiyle meydana gelen değişimi yardımlaşma ve birbirine destek olmayla kolayca göğüslüyorlar. Maalesef, Türkiye’de aileler çocuklarıyla birlikte apartman dairelerine sıkışmış, asosyal ve psikolojik açıdan zorlu bir dönem geçiriyorlar. Hava şartlarının olumsuz olduğu aylardaysa da parklara bile gidilemediği için bir nevi ev hapsi yaşıyorlar. Halbuki çocuklarla yaşam, ne aile ne de çocuk açısından yıpratıcı olmalı; aksine hayata paylaşarak ve sosyalleşerek güzellikler katmalı.

Eğitim ve Kültür Bakanlıklarının bu tarz konularda halkına destek olmak için ayırdığı bütçeler var ve yerel belediyeler hem bakanlıklara hem de fonlara başvurarak bu fonları ve bütçeleri halkın refahı için kullanabilirler. Yine aynı şekilde yurt dışında halktan alınan belediye vergilerinin bir kısmı bir havuzda toplanır ve bu tarz oluşumlar için kullanılır. Yani kaynak var ama talep olmadğı için kullanılmıyor.

Yerel belediyeler, rahatlıkla merkezi konumda olan mevcut belediye binalarının ya da kültür merkezlerinin bir odasını kütüphaneye dönüştürebilir. Tabii ki beklentimiz bu mekanların bebek arabalarıyla rahat girilebilecek, rutubetsiz, ısınma sorunun olmadığı ve çocukların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmış olmaları. Çocuk kütüphanelerinin okuma saatleri, kukla saatleri ve drama çalışmalarıyla aktif olan; çocuğa değer veren; sırf çocukların değil, ailelerin de birbirleriyle tanıştığı, birbirlerine destek verdiği; herkesin sosyal ve sağlıklı bir toplum yaratma bilinciyle kaynaştığı yerler olması dileğimiz.. Umuyoruz ki hızla dijitalleşen dünyamızda, çocuklarımız kütüphaneye gitme ve paylaşma alışkanlığını küçük yaşta öğrenirler; ve apartman dairesine sıkışan bir çocukluktan ziyade interaktif ve sosyal bir çocukluk dönemi geçirirler.

Lütfen bu projeye destek verip, hem sesimizi duyurabilmek için imza kampanyamızı imzalayın hem de çevrenizdekilere yayın. Proje Sorumlusu ve gönüllüsü olmak için de bizimle iletişime geçin:

bilgi@kitapokuyancocuklar.org

Kitap Okuyan Çocuklar Projesi [KOÇ]’un iki ana amacı var:

  1. Çocuk Kütüphanesi olmayan il ve ilçelerde; yerel belediyelerin, Kültür ve Eğitim Bakanlıklarının bünyesinde çocuk kütüphaneleri açmak
  2. Çocuk Kütüphanesi olan il ve ilçelerdeki kütüphane şartlarının, okul öncesi çocuklarına göre dizayn edilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması için tavsiyelerde bulunup, şartların yerine getirilmesi için elimizden geleni yapmak; mekanlar istediğimiz standartlara ulaştıktan sonra bu kütüphanelere tüm desteğimizi verip, çocuklar ve toplum tarafından canlı sosyal merkezler haline getirilmesini sağlamak.
Biliyoruz ki hiçbir değişim kolay ve sancısız olmaz.
Biliyoruz ki ülkemizdeki standartlar maalesef hala gelişmekte olan ülkeler seviyesinde. Ama her gün gelişen, ilerleyen, bölgesinde ve dünyada aktif rol oynayan ülkemizde çocuk kütüphaneleri gibi bir ihtiyacın karşılanması ne çok pahalı bir yatırım ne de başarılması imkansız bir kavram.
Biliyoruz ki ülkemizde şartlar ve refah seviyesi her geçen gün yükselmekte ve çocuk kütüphanelerinin ülkemizin her yerine yayılması; okuyan çocuk ve ailelerin sayısının artması bunun en bariz göstergesi olacak.
 Çocuk kütüphaneleri:
  • çocukların okul öncesi ve okul dönemi gelişimlerine destek olacak,
  • motor yeteneklerinin gelişmesine destek sağlayacak,
  • çocukların erken yaşta birlikte kitap okuyabilmelerini sağlayacak,
  • interaktif olarak iletişime geçebilmelerine yardımcı olacak,
  • hayal kurabilmeleri için yol gösterecek,
  • okudukları karakterleri drama ve kukla yoluyla canlandırabilmeyi öğretecek.
Unutmayalım ki; çocuklar yetişkinler gibi konuşamadıkları ya da hareket edemedikleri hatta bazen çorbayı dökmeden yiyemedikleri için gelişmemiş ya da yeteneksiz değillerdir. Çocuklar akıllıdır ve geleceğimizdir . Çocuklar bizim aynamızdır; kendilerine verilen değeri anlar ve değer vermeyi öğrenir. Büyüdüklerinde yaşadıkları toplumu daha da iyiye taşımaya çalışan bireyler olurlar.
Çocuk kütüphanelerinin varlığı sadece çocukların gelişimine destek vermekle kalmayacak; yerel belediyelerin halka daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşmasını sağlayıp, duyuruların ve belediye-halk ilişkisinin daha da etkin olmasını sağlayacak. Çocuklarıyla birlikte kütüphanelere gelen aileler de çocuk gelişimi üzerine belki kitap okuyarak, belki oraya gelen diğer ailelerle konuşarak ya da yine belediyenin düzenleyeceği aile-çocuk üzerine seminerlere katılarak bilgilerini arttıracak; böylelikle daha sağlıklı bireyleri ve toplumu oluşturacak.
Sonuç olarak çocuk kütüphaneleri hem belediyeler hem de halk açısından kazanç üstü kazanç [creme de la creme] olacak.